'මාව උස්සලා අරගෙන පොලිස් වාහනයට විසි කළා.' පෙරටුගාමි රශ්මි කියයි

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් පසුගියදා කොළඹදී පැවැත්වූ උද්ඝෝෂන  වැළැක්වීම සඳහා පොලීසිය මැදිහත් වූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ වැඩි කතාබහක් ඇතිවිය. එම උද්ඝෝෂණයේ නිරතවුවන් අතරින් පිරිසක් අත්අඩංගුවට පත්වූ අතර, ඒ අතර ස්ත්‍රී පාර්ශ්වයේ
  Read More>>