දික්ඕවිට මුහුදේ නෑමට ගිය පස් දෙනාගෙන් සිව්දෙනෙකු මරුට

Sunday, June 21, 2020 0 Comments


වත්තල, දික්ඕවිට මුහුදේ දිය නෑමට ගිය පස් දෙනෙකුගෙන් සිව්දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව පොලීසිය පවසයි.
එලෙස මියගොස් ඇත්තේ, පිරිමි දරුවෙකු ඇතුළු කාන්තාවන් තිදෙනෙකුය.
  Read More>>