දහම් පාසලුත් අදියර තුනකින් ආරම්භ වෙයි– ඇරඹෙන දින මෙන්න

Friday, June 12, 2020 0 Comments

කොවිඩ් 19 වයිරසය ව්‍යාප්තවීම හේතුවෙන් වසා දමන ලද දහම් පාසල් සෞඛ්‍ය නිර්දේශ මත අදියර කිහිපයකින් ජූලි මස 12 වැනිදා සිට විවෘත කිරීමට තීරණය කළ බව බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව
  Read More>>