ජුනි 22 සිට විශ්ව විද්‍යාල අවසන් වසර විභාග ඇරඹේ

Saturday, June 13, 2020 0 Comments

ද(13) දින පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී විශ්ව විද්‍යාල නැවත ඇරඹීම සම්බන්ධයෙන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රධානී  මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා කරුණු දන්වා සිටියේය.
 සියලුම විශ්ව විද්‍යාලවල අවසන් වසරේ සිසු දරුවන්ගේ විභාග ජුනි 22 සිට ඇරඹෙන බවත් අගෝස්තු 15 වනවිට එම විභාග අවසන් කරන ලෙසත් රජය දන්වා ඇත. සෞඛ්‍ය ගැටලුකාරී කාලපරිච්ඡේදයක් නිසා මෙලෙස සරසවි විවෘත වන්නේ
  Read More>>