අගුලු දැමීමේ නියෝග නොතැකූ නිරූපිකා පූනම් පාණ්ඩේ අත්අඩගුවට

Friday, May 15, 2020 0 Comments

ඉන්දියාව නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් අගුලු දැමීමේ කාලසීමාව දීර්ඝ කර තිබෙන පසුබිමක
ඉන්දීය ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය දිනන්නේ නම් නිරුවත් වන බවට ඔට්ටු ඇල්ලීම නිසා ප්‍රසිද්ධ වූ නිරූපිකාවක වන පූනම් පාණ්ඩේ ගැන අලුතින් කථාබහක් මතුව තිබේ.
පූනම් පාන්ඩේ ඇගේ මිතුරියක වන
  Read More>>