සමාජ මාධ්‍ය හරහා “සිඟිති පාතාලය” නිර්මාණය කළ අය කොටු වුණ හැටි

Friday, May 15, 2020 0 Comments

සුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍යය පුරා දරුවන්ගේ ප්‍රචණ්ඩකාරී වීඩියෝ රැසක් හුවමාරු විය. වැඩිපුර ලයික් ගැනීමට කැමති ඇතැම් ෆෙස් බුක් පිටු ප්‍රචණ්ඩ පෝස්ටු වලට දක්වන උනන්දුව නිසාම මේවා වැඩි ප්‍රමුඛතාවයකින් හුවමාරු විය.“නිකවැරටියේ සහන්,” “නදීර මැක්ස්” සහ “සෙල්ලක්කාර මල්ලියා” වැනි නම්වලින් පෙනී සිටි කුඩා දරුවන් මේ ඔස්සේ ඉස්මතු විය.
අවුරුදු 6ක් තරම් කුඩා දරුවන් පවා අමුතු නම්වලින්
  Read More>>