ඊයේ වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් අතර නාවික පවුලක මාස එකහමාරේ බිළිදෙකුත්‍

Friday, May 15, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය ආසාධනය වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව මේ වනවිට 925ක් දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.
ඊයේ (14) දිනයේදී වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාධිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 10ක් වන අතර හමුදාපති ලුතිනන්
  Read More>>