කොරෝනා සමයේ කැලිපෝනියාවේ බේකරි නිෂ්පාදන ගෙදරදීම

Saturday, May 16, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රටවල් අගුලු දැමීමේදී ව්‍යාපාරික කටයුතු බොහොමයක් අඩපණ විය. බේකරි ව්‍යාපාරයන්ද මෙසේ අඩපණ වූ ප්‍රධාන වාණිජ අංශයකි. නමුත් e-Commerce හරහා වසා ඇති බේකරි අංශය නැවත විවෘත කර ඇති අතර පාන් සාදන කට්ටල නව ගෘහස්ථ බේකරිකරුවන් හට ලබාදීමේ
  Read More>>