කොරෝනා සමයේ ආයතන කටයුතු කළ යුත්තේ කෙසේද? -කිෂූ පැහැදිලි කරයි

Saturday, May 16, 2020 0 Comments

කො‍රෝනා ‍හේතුවෙන් බොහෝ ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වී තිබේ. එය නැවත යථා තත්වයට පත් කරගන්නේ කෙසේද? ආයතන සේවකයන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී ප්‍රධානීන් සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණා මොනවාද? මේ පිළිබඳව කිෂූ ගෝමස් මහතා  පුවත්පතකට පළ කළ අදහස් මෙසේය.

අප මුහුණ දෙන වසංගත තත්වය නිසා බොහෝ ආයතන සේවකයන් මානසික වැටීමකට මුහුණ දෙමින් සිටී. සෑම සේවකයෙකුම පාහේ මානසික ආතතිය,
  Read More>>