බඩු විකුණන්න නිවෙස්වලට ඇවිත් - කුඩා දරුවන් සිප වැළඳ ගන්නට උත්සාහ කරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව විරෝධයක්

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

ඩු විකිණීමට නිවෙස්වලට පැමිණෙන පිරිස් ආරක්ෂිත සෞඛ්‍ය ක්‍රම අනුගමනය නොකර කුඩා දරුවන් වඩාගෙන සිප වැළඳ ගැනීමට උත්සාහ දැරීමේ සිදුවීමක් නිසා කුරුණෑගල පතිරැන්නේගම ප්‍රදේශවාසීන්ගේ විරෝධයක් මතුව තිබේ.
ජංගම වෙළදාමේ භාණ්ඩ අලෙවි කිරිමට ගෙයින් ගෙට ගොස් එම කටයුත්ත පසෙක තබා
  Read More>>