''ජනපති දරුවෙක් වගේ ක්‍රියා කළ නිසා තමයි රට අර්බුදයට පත් වුණේ"- බැරැක් ඔබාමා

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ ළාබාල හැසිරීම් හේතුවෙන් රට මෙපමණ අර්බුදයකට පත්ව තිබෙන බව එරට හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු වන බරැක් ඔබාමා පවසයි.
  Read More>>