කෝටි 25 මත්කුඩු සිද්ධියෙ ප්‍රධ‍ාන සැකකරු දෙදෙනාට කොස්ගොඩ තාරක සුවිසල් නිවාස 2 ක් දීලා

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

කිලෝ 10 හාල් ගෝනිවල සඟවා බෙදා හැරිමට සුදානම් කර තිබියදී පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය විසින් පසුගිය රුපියල්ට කෝටි 225කට අධික වෙළඳ වටිනාකමකින් යුත් මත්කුඩු තොගයක් අත්අඩංගුවට
  Read More>>