කොරෝනා නෑ කියූ පාලිකාව ගැන තාම සැකයි - හෙද සංගමය ජනපතිට ලියයි

Monday, May 11, 2020 0 Comments

ජයේ හෙද නිලධාරින්ගේ සංගමය ජනාධිපවරයාට ලිපියක් යවමින් කොවිඩ් 19 වසංගතයට සේවය කරන සෞඛ්‍ය නිලධාරින්ට පීසීආර් පරික්ෂණ නියමිත පරිදි නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැටළු මතු වී ඇති බව දන්වා තිබේ. පසුගියදා කොරෝනා වැළඳුණ බව පවසා පසුව නැතැයි කී හෙදි පාලිකාව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News