පිළියන්දල නිවස අසළ ළිඳට වැටී අවුරුදු ‍දෙකහමාරේ සිඟිත්තා මරුට

Friday, May 22, 2020 0 Comments

නිවස පිටුපස ළිඳට වැටී වයස අවුරුදු දෙකහමාරක දරුවෙකු ඊයේ (21) මිය ගොස් ගොස් ඇතැයි පිළියන්දල පොලීසිය කියයි. මියගොස් ඇත්තේ පිළියන්දල මාම්පේ උතුර විජය  මාවතේ කේ.ඒ. දහම් සංහිඳ යන දරුවාය.
  Read More>>