ඉරාන ඉන්දීය හා බ්‍රසීල තානාපතිවරු වීඩියෝ මාධ්‍යයෙන් ජනපති ඉදිරියේ තනතුරු භාර ගනිති

Thursday, May 14, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාවට අලුතින් පත්ව සිටින බ්‍රසීල තානාපති, ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ තානාපති සහ ඉන්දියානු ජනරජයේ මහ කොමසාරිස් අද (14) ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත සිය අක්තපත්‍ර භාර දුන්හ.

  Read More>>