සමාජ දුරස්ථ භාවය ආරක්ෂා නොකරන පුද්ගලයන් හෙට සිට අත්අඩංගුවට

Monday, May 25, 2020 0 Comments

සමාජ දුරස්ථ භාවය ආරක්ෂා නොකරන පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා හෙට සිට පොලිසියට බලය පවරමින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා විසින් චක්‍රලේකයක්
  Read More>>