🔥 10 වන කොරෝනා මරණය

Monday, May 25, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදිත කාන්තාවක අද දින මරණයට පත් වූ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.
කුවේට් සිට පැමිණ ත්‍රිකුණාමලය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක රැඳි සිටි 51 හැවිරිදි කන්තාවක මෙලෙස
  Read More>>