දොස්තරගේ මෝටර් රියේ ගංජා පැකට්ටුවයි කසිප්පු බෝතල එක හමාරයි

Friday, May 22, 2020 0 Comments

සිය මෝටර් රථයේ කසිප්පු බෝතල් එක හමාරක් සහ ගංජා පැකැට්ටුවක් තබාගෙන සිටි වෛද්‍යවරයකු මරඳන්කඩවල, ඉටිටිකටිටියේදී 17 වැනිදා රාත්‍රියේ තිරප්පනේ සහ කැකිරාව පොලිස් ස්ථානවල නිලධාරින් ඒකාබද්ධව සිදු කළ වැටලීමකදී
  Read More>>