කොරෝනා සමයේ සමාජ මාධ්‍ය කැළඹූ එකැස් ලේනා

Friday, May 22, 2020 0 Comments

දිනෙන් දින මිනිසුන් අතින් සිදුවන පරිසර දූෂණය හේතුවෙන් ස්වභාවධර්මයට බොහෝ සෙයින් හානි සිදුව තිබේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අප අවට ජීවත්වූ සතුන් පවා අපෙන් දුරස් වී තිබේ. නමුත් මෙම කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් පරිසර දූෂණය අවම මට්ටමක පවතින මෙවන් අවස්ථාවක විවිධ සත්ත්වයන් පිළිබඳව
  Read More>>