යාළුවන් එක්ක පාටියක් දැමූ තාත්තා පස් හැවිරිදි පුතුට බියර් පොවලා

Friday, May 22, 2020 0 Comments

වයස අවුරුදු පහක් වූ තම පුතුට බීර පෙවූ පියකු අත්අඩංගුවට ගත් බව නාවලපිටිය පොලිසිය කියයි. නාවලපිටිය කඩියන්ලන ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු මෙසේ අත්අඩංගුවට පත්ව ඇති අතර, ඔහු තිස් හැවිරිදි දෙදරු පියකු බව පොලිසිය කියයි.

  Read More>>