හෝමාගමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියක් අවශ්‍යදැයි මහේල අසයි

Monday, May 18, 2020 0 Comments

දිවා රාත්‍රී ක්‍රිකට් තරඟ ක්‍රීඩා කළ හැකි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය, හෝමාගම දියගම දී ඉදිකිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසා තිබෙන පසුබිමක එවැන්නක අවශ්‍යතාවයක් නැති බවට ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මහේල ජයවර්ධන ප්‍රශ්නාර්ථයක් නගා තිබේ. අක්කර 26 ක භූමිභාගයක් පුරා විසිරි මෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාගංණය
  Read More>>