උපෙළ වාණිජ අංශයේ මුලතිව් තෙවැනියා දියේ ගිලි මරුට

Sunday, May 24, 2020 0 Comments

2019 වසරේ උසස් පෙළ විභාගයෙන් වාණිජ අංශයෙන් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෙවැනියා වු සිසුවා ඊයේ
(23දා) සවස මුලතිව්, පුදුකුඩිඉරිප්පු මරුදමඩු වැවේ දියේ ගිලීමෙන් ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව මුලතිව්
පුදුකුඩිඉරිප්පු පොලීසිය පවසයි.
  Read More>>