රාජිතගෙන් අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක්

Thursday, May 14, 2020 0 Comments

තමන්ගේ ඇප අයැදුම අවලංගු කරමින් කොළඹ මහාධිකරණය ලබාදුන් නියෝගය බලරහිත කරන්නැයි ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනුකර තිබෙයි.
  Read More>>