මිය ගියැයි වළදැමූ පුද්ගලයෙක් මාසයකට පසු නැවත නිවසට ඇවිත්

Friday, May 22, 2020 0 Comments

මියගිය බව කියන පුද්ගලයෙකු මාසයකට පසුව නැවත පැමීණීමේ සිද්ධියක් මීගොඩ මුතුහේනවත්ත ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවී තිබේ. අවසන් ගෞරවයද දක්වා වළදැමීමෙන් පසුව 79 හැවිරිදි මෙම පුද්ගලයාගේ පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව භිතියට පත්ව ඇතැයිද
  Read More>>