රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සේවක ප්‍රවාහනයට ත්‍රිරෝද රථ යොදා ගන්න අවසර

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

 ත්‍රිරෝද රථ සහ කුලී රථ යොදාගෙන රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවල සේවකයන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා අවසර ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි ජාලිය සේනාරත්න පැවසීය.
කරන ලද විමසීමකදී පොලිස් අධිකාරිවරයා සඳහන් කළේ සෑම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයකුටම පෞද්ගලික ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් නොමැති බැවින් ත්‍රිරෝද රථ හෝ කුලී රථ භාවිත කිරීමට ඔවුනට අවස්ථාව ලබාදී ඇති බවයි.

  Read More>>