මාව ශ්‍රීලනිපයෙන් නෙරපු ප්‍රකාශ සාවද්‍යයි - මහින්ද සමරසිංහ

Thursday, May 21, 2020 0 Comments


තමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් නෙරපූ බවට සිදුකරන ප්‍රකාශ සාවද්‍ය බවත්, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමග කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් නොමැති බවත් හිටපු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා සදහන් කරයි.
  Read More>>