කොරෝනා නිසා ක්‍රිකට් නීති පොත වෙනස් වේ - පන්දුව ඔප දැමීමට දහඩිය පමණයි

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

සංගතය නිසා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) ක්‍රිකට් කමිටුව මගින් ක්‍රිකට් නීති පොතට අදාළ නීති රෙගුලාසි කිහිපයක් සංශෝධනය කර ඇති අතර, නව නීති කිහිපයක්ද ඇතුළත් කර තිබේ.
ඒහිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අනිල් කුම්බිලේගේ (අයි.සී.සී. ක්‍රිකට් කමිටුවේ ප්‍රධානී) ප්‍රධානත්වයෙන්
  Read More>>