තරුණයන් 10 කට ගොදුරක්වූ සෙවණගල 15 හැවිරිදි දැරිය

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

15 හැවිරිදි දැරියක තරුණයන් දස දෙනකු විසින් අවස්ථා කිහිපයකදී අතවරයට ලක් කිරිමේ පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් සෙවණගල පොලිසිය පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.  මෙම දැරියගේ පෙම්වතා බව කියන තරුණයකු මෙම දැරිය  අවස්ථා කිහිපයකදීම ලැගුම් හලකට රැගෙන ගොස්
  Read More>>