කැස්සට වැලමිටින් මුහුණ වහන්න මේස් එකක්

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය වළක්වා ගැනීම සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් විවිධාකාරයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් ලබාදී තිබේ. කැස්සක් ඇතිවන අවස්ථාවකදී වැලමිට ආධාරයෙන් මුඛය ආවරණය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News