11 සඳුදා රට විවෘත කිරීම අලුත් තත්වය

Sunday, May 10, 2020 0 Comments

හෙට (11) සදුදා රට විවෘත කිරීමට පවතින සූදානම සම්බන්ධයෙන් අලුත් තොරතුරු කිහිපයක් ලැබී තිබේ.
හෙට සිට ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කිරීම පිළිබඳව හා දිස්ත්‍රික් අතර ගමනාගමනය කෙසේ සිදුවේද යන්න ගැන ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ නිවේදනයක් අද (10) ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතව තිබෙන අතර හෙට සිට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News