වැටුණ සංචාරක කර්මාන්තය ගොඩදාන්න ප්‍රසන්න සූදානම්ලු

Sunday, May 10, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් බිද වැටී ඇති සංචාරක කර්මාන්තය යලි නංවාලීම සදහා එම ක්ෂේත්‍රයේ නිරතවූවන්ට සහන සැලසීමට රජයේ අවධානය යොමුව ඇතැයි කාර්මික අපනයන ආයෝජන ප්‍රවර්ධන
  Read More>>