කොරෝනාවකදී වැඩිහිටියන්ට ඇතැම්විට උණ කැස්ස ඇති නොවිය හැකියි - විශේෂඥ වෛද්‍ය අචලා බාලසූරිය

Monday, May 04, 2020 0 Comments

වැඩිහිටියන් තුළ දක්නට ලැබෙන COVID-19 රෝග ලක්ෂණ අනෙක් ආසාදිතයන් තුළ දක්නට ලැබෙන රෝග ලක්ෂණවලට වඩා වෙනස් විය හැකි බවට විශේෂඥ වෛද්‍ය අචලා බාලසූරිය සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතට ලිපියක් ලියමින් සඳහන් කර තිබේ.
වැඩිහිටියන් තුළ රෝග ලක්ෂණ වෙනස් වන්නේ කෙසේද යන්න ගැන
  Read More>>