යුරෝපෙ වගේ නෙමෙයි මෙහෙ ඇඳිරි නීතිය ගොඩක් තදයි - සිරවී සිටින සංචාරකයින් කියන කතා

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

ව කොරෝනා ගෝලීය වසංගතය ශ්‍රි ලංකාවටද දැඩි බලපෑම් එල්ල කිරීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොටු වූ සංචාරකයන් ඇඳිරි නීතියත් සමඟ බිහි වූ නව වෙනස්කම්වලට මුහුණ පා තිබෙන්නේ කෙසේද? පිළිතුරු දැනගැනීමට අපි ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දර දකුණු පළාතට පිය නඟමු.
ඇනාලිසා සහ රොබ් කොරිගන් යුවළ තම පුංචි පුතු සමඟ එක්සත් රාජධානියේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ පසුගිය නොවැම්බරයේදීය. ඔවුන්ගේ සැලසුම වූයේ මාස තුනක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ
  Read More>>