අඹුසැමි යුවළක් උහනදී කාන්තාවකගේ ගෙළසිරකර මරාදැමීම ගැන පරීක්ෂණ

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

කලක් මැද පෙරදිග රටක රැකියාවක යෙදී සිට ආපසු පැමිණ උහන ලාතුගල ප්‍රදේශයේ  තම සිල්ලර වෙළඳසලක් පවත්වාගෙන ගිය කාත්තාවක ගෙල මිරිකා මරාදැමූ බව කියන තරුණ අඹුසැමි යුවලක් පසුගිය
  Read More>>