ප්‍රවිණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂිකා සුමිත්‍රා පිරීස් මහත්මියට ජපානයෙන් පදක්කමක්

Wednesday, May 06, 2020 0 Comments

ජපාන අධිරාජ්‍යයා පිරිනමන ද ඕඩර් ඔෆ් රයිසින් සන් සම්මාන අංශයේ ගෝල්ඩ් ඇන්ඩ් සිල්වා රේස් කාණ්ඩය යටතේ පිරිනැමෙන පදක්කම ලාංකිය ප්‍රවිණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂිකා සුමිත්‍රා පිරීස් මහත්මියට හිමි වුණා.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News