දැන් දකුණු ආසියාවේ කොරෝනා තත්වය

Wednesday, May 06, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස් ආසාදනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවද අයත් දකුණු ආසියානු කලාපයේ ඊයේ (5) වනදා වන විට සංඛ්‍යාලේඛනමය විස්තරයක් පහත පරිදි වේ.
දත්ත අනුව වඩාත් යහපත්ම රට භූතානයයි. ඊළඟට නේපාලයයි. මේ රටවල් දෙකින් මරණ කිසිවක් වාර්තාවී නැත.මරණ සංඛ්‍යාව අතින් මරණ සිදුවූ අනෙක් රටවලට වඩා මියන්මාරය
  Read More>>