අම්මා ගැන කටකතා නිසා කවින්ද්‍යාගේ සලිතවීම

Tuesday, May 26, 2020 0 Comments


ප්‍රවීණ ගායිකාවක වන සමිතා මුදුන්කොටුව තම දියනියටත් වඩා ළාබාල තරුණයෙකු හා විවාහ වන්නට යාමේ ප්‍රවෘත්තිය පසුගිය දිනවල අන්තර්ජාලය තුළ පුවත් මවන්නට සමත් සිදුවීමක් වුණා.
මෙම කතාව ඇත්තක්ද නැද්ද මෙය
  Read More>>