ඉන්දීය පොලිසිය ඇඳිරි නීති කඩා පාරේ යන්නන් ලෙඩ බෝ නොකරගෙන අල්ලන විදිහ

Friday, May 01, 2020 0 Comments

ලොක්ඩවුන් නීති උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයන්ව රඳවා තබාගැනීමේ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් ගැන ඉන්දීය පොලීසිය හෙළි කර තිබෙයි. කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ ක්‍රියාත්මක වන
ලොක්ඩවුන් සැලැස්මට සහ‍ාය නොදක්වන පුද්ගලයන්ට මිදී යෑමට ඉඩ නොදී
  Read More>>