රිෂී කපූර් මැරුණා මං විනාසයි - අමිතාබ් තැබූ ට්විටර් සටහන

Friday, May 01, 2020 0 Comments

ඉන්දීය සුපිරි නළු රිෂී කපූර් ජීවිතක්ෂයට පත්වීම බොහෝ දෙනාගේ සිත් සතන් කම්පාවට පත් කළ පුවතක් විය. ඉන්දීය නළු අමිතාබ් බච්චන් විසින් තම ට්විටර් ගිණුම හරහා
  Read More>>