මෙන්න AL ටයිම් ටේබල් කියා දැමූ ෆේස් බුක් පොස්ටුව නිසා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කැළඹෙයි

Tuesday, May 26, 2020 0 Comments

වැඩිපුර ලයික්ස් ගැනීමේ ආසාවට විනෝදයට ගැටවරයෙකු සිදු කළ ක්‍රියාවක් නිසා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කැළඹීමට ලක් කරවූ සිද්ධියක් ඊයේ වාර්තා විය.
සමාජ මාධ්‍ය හරහා 'මෙන්න AL ටයිම් ටේබල්'කියා සංසරණය වූ උසස් පෙළ විභාග කාලසටහනේ
  Read More>>