මැයි 8 වන සිකුරාදා - ලෝක කොරෝනා වාර්තාව

Friday, May 08, 2020 0 Comments

16:35 GMT - යුරෝපා සංගමය අද ප්‍රකාශ කළේ වෛරසය හේතුවෙන් ජුනි මස මැද භාගය දක්වා රටවල් අතර බාහිර දේශසීමා වසා දැමීමට සිදුවනු ඇති බවයි. සාමාජික රටවල් 27 ක් සිටින සංගමය යුරෝපයේ නිදහස් සංචාරක කලාපය තුළ මායිම් වැසීමට තීරණය කළේ මාර්තු මැදදීය.

16:15 GMT - මේ වනවිට දෛනිකව ඇමරිකාව ළඟට දෙවැනි වැඩිම කොරෝනා මරණ වාර්තාවන බ්‍රසීලයේ වසංගතය මර්දනයට ඇති ලොකුම තර්ජනය එරට ජනාධිපති ජෙයාර් බොල්සොනාරෝ බව
  Read More>>