අමාත්‍යාංශ 7කට නව ලේකම්වරු

Monday, May 11, 2020 0 Comments

කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 07කට ලේකම්වරු අලුතින් පත් කර තිබේ.
ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව පවසයි.

  Read More>>