කොරෝනාවෙන් දරුණුම ආර්ථික කඩාවැටීම ලද රටවල් 6 අතර ශ්‍රී ලංකාව

Sunday, May 03, 2020 0 Comments

ර්තමාන කොරෝනා වෛරස අර්බුදයෙන් ආර්ථික වශයෙන් වඩාත්ම පීඩාවට පත් ලෝකයේ රටවල් 6 අතරට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇති බව ජාත්‍යන්තර 'ද ඉකොනොමිස්ට්' සඟරාව අධ්‍යයනයක් මගින් ඊයේ (මැයි 2) හෙළි කර තිබේ.
ලෝකයේ ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති මෙම ආර්ථික විද්‍යා සඟරාව, මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම ගණනයේදී
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News