ඊයේ රෑ මහර බන්ධනාගාරයෙන් සිරකරුවන් පනින්න හදලා - අයෙක් මරුට

Sunday, May 03, 2020 0 Comments

 ඊයේ රාත්‍රියේ මහර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 7 දෙනෙකු පළා යාමට උත්සාහ කර තිබෙන අතර එම අවස්ථාවේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් එය වළක්වන්නට දැරූ ප්‍රයත්නය අතරතුර කඹයකින් වැටී එක් අයෙකු
  Read More>>