ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ 55,706 අත්අඩංගුවට

Saturday, May 16, 2020 0 Comments

ඊයේ (15) උදෑසන 06.00 සිට අද (16) උදෑසන 06.00 දක්වා වූ පැය 24 ක කාලය තුළ ඇදිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්  පුද්ගලයින් 559 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසයි.
  Read More>>