කො‍ටකෙතන 42 හැවිරිදි තිදරු පියාගේ සිරුර වැසිකිළි වළකින් ගොඩගනී

Tuesday, May 26, 2020 0 Comments

කහවත්ත කොටකෙතන ඕපාත මාර්ගයේ නිවෙසට දිවිගෙවූ 42 හැවිරිදි තිදරු පියාගේ ඝාතනය ගැන 25 හැවීරිදි පුද්ගලයෙක් සහ එම පුද්ගලයාගේ බිරිඳ කහවත්ත පොලිසිය විසින් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබේ.
  Read More>>