සුනඛයෙකුගේ අන්නස්‍රොතයේ අඟල් 4 ක ලෝහ ගෑරුප්පුවක් ඉවත් කළ හැටි

Friday, May 01, 2020 0 Comments


සුනඛයෙකුගේ අන්නස්‍රොතයෙන් අඟල් 4 ක ලෝහ ගෑරුප්පුවක් ඉවත් කළ පශු වෛද්‍යවරයෙකු  පිළිබඳ පුවතක් ගැන විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News