ලක්ෂ 60 ක් බැලූ කත්‍රිනා කයිෆ් කොරන්ටයින් කුකින් වීඩියෝව

Friday, May 01, 2020 0 Comments


ඉන්දියානු සුපිරි නිළි කත්‍රිනා කයිෆ් යනු බොහෝ දෙනාගේ ආදරයට පාත්‍ර වූ යොවුන් රංගන ශිල්පිනියකි. කත්‍රිනා කයිෆ් නව චොපිං තාක්‍ෂණයක් ඔස්සේ ඉවුම් කිරීමේ ක්‍රමයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචලිත කිරීමට ඉහළ ප්‍රතිචාර ලැබුණ අතර එය ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් ලක්ෂ 60 කට ආසන්න නැරඹුම් වාර්තා කරන ලදි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News