ස්වර්ණවාහිනියේ වැඩසටහන් නිෂ්පාදකයින් 5 කට කොරෝනා පරීක්ෂණ

Friday, May 01, 2020 0 Comments

ස්වර්ණවාහිනී රූපවාහිනී නාලිකාවේ වැඩසටහන් නිෂ්පාදන අංශයේ සේවය කරන වෘත්තිකයින් 5 දෙනෙකු කොරෝනා වැළඳී ඇතිදැයි පීසීආර් පරීක්ෂණ වලට යොමු කර තිබෙන බව අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග
  Read More>>