ගූගල් සමාගමට අයත් බොරැල්ලේ ආයතනයකින් ලක්ෂ 20ක දේපළ සොරාගත් කුඩු තරුණයා කොටුවෙයි

Wednesday, May 20, 2020 0 Comments

ගූගල් සමාගමට අයත් බොරැල්ලේ පිහිටි ආයතනයකට ඇතුළු වී රුපියල් ලක්ෂ විස්සකට ආසන්න දේපළ සොරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සැකපිට පුද්ගලයකු මරඳාන ප්‍රදේශයේදී ඉකුත් 17 වැනිදා අත්අඩංගුවට ගත් බව බොරැල්ල පොලිසිය කියයි.

  Read More>>